KRAKOWSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA
im. Stanisławy Leszczyńskiej

30-523 Kraków, ul. Zamojskiego 58
tel. (012) 656-03-15, (012) 656-24-81, tel./fax (012) 656-48-45
jest publiczną szkołą medyczną przeznaczoną dla absolwentów szkół średnich kształcącą w zawodach medycznych: TECHNIK ELEKTRORADIOLOG, TECHNIK FARMACEUTYCZNY, TECHNIK DENTYSTYCZNY, HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA prowadzi nabór kandydatów na rok szkolny 2007/2008

KIERUNEK TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
- nauka trwa 2 lata
- możliwość zatrudnienia jako średni personel medyczny obsługujący
aparaturę: RTG, USG, Rezonans magnetyczny, EKG, EEG, mammografia

KIERUNEK TECHNIK FARMACEUTYCZNY
- nauka w szkole trwa 2 lata
- zatrudnienie w pionie farmaceutycznym jako średni personel medyczny

TECHNIK DENTYSTYCZNY
- nauka trwa 2,5 roku
- możliwość zatrudnienia w pracowniach stomatologicznych, absolwent jest przygotowany do laboratoryjnego wykonania protez zębowych

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA
- nauka trwa 2 lata
- możliwość zatrudnienia w gabinetach stomatologicznych, absolwent jest przygotowany do samidzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i profilaktyki stomatlogicznej oraz wykonuje określone czynności i zabiegi higieniczno- profilaktyczne i leczenie pod kierunkiem lekarza stomatologa.

WARUNKI PRZYJĘCIA
- świadectwo dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej
- zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (wyniki badań podstawowych),
- rozmowa kwalifikacyjna: technik elektroradiolog, test: higienistka stomatologiczna
- wyniki egzaminu wstępnego (lub ze świadectwa dojrzałości) z biologii i chemii na kierunek technik farmaceutyczny,
- wyniki egzaminu wstępnego na kierunek technik dentystyczny z:

  • testu z modelarstwa (manualny, wyobraźnia przestrzenna, pamięć i spostrzegawczość)
  • chemii (pisemny) - lub wynik ze świadectwa dojrzałości.

Termin składania podań do 17 sierpnia 2007 r.

-technik farmaceutyczny i technik elektroradiolog w Krakowskiej Szkole Medycznej
Lokalizacja szkoły: Kraków-Podgórze, ul. Zamojskiego 58
Dojazd z Dworca w kierunku Ronda Matecznego tramwaj nr 10, autobus nr 179

-technik dentystyczny i higienistka stomatologiczna, Kraków ul. Miodowa 36,
tel. (012) 422-42-80
www.stumed.prv.pl, e-mail: med._studium@poczta.onet.pl

 Strona Główna | Szkoła | Technik Elektroradiolog | Technik Farmaceutyczny | Kontakt | Zamówienia publiczne | Rekrutacja

Copyright: Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 © made by opcom.pl