O Szkole arrow Technik dentystyczny
Technik dentystyczny Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Kształci techników dentystycznych w kierunku protetyki stomatologicznej i ortodoncji. Program nauki obejmuje wykłady i ćwiczenia w szkole. Zajęcia praktyczne odbywają się we własnych, bardzo dobrze wyposażonych pracowniach i gabinetach stomatologicznych na terenie szkoły. Do głównych przedmiotów należą:
  • anatomia z elementami fizjologii
  • podstawy prawa i ekonomiki
  • technika dentystyczna
  • modelarstwo
  • ortodoncja
  • materiałoznawstwo
  • zajęcia praktyczne
  • język migowy
  • język angielski zawodowy

Kierunek posiada pracownie, w których prowadzone są zajęcia z przedmiotów zawodowych: techniki dentystycznej, techniki ortodontycznej, modelarstwa, polerownia – piaskarnia, odlewnia metalu. Zajęcia praktyczne odbywają się we własnych bardzo dobrze wyposaźonych pracowniach i gabinetach stomatologicznych na terenie szkoły.

Szkoła umoźliwia poszerzanie umiejętności i wiadomości z zakresu najnowszych technik w ramach bezpłatnych kursów i szkoleń, sponsorowanych przez wiodące firmy stomatologiczne. Również na terenie szkoły odbywają się szkolenia organizowane przez firmy będące przedstawicielami zachodnich koncernów stomatologicznych. Nauka na kierunku trwa dwa i pół roku systemem semestralnym. Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego otrzymują tytuł:

Technika Dentystycznego

Absolwenci tego kierunku mogą uzyskać zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej w prywatnych pracowniach techniki dentystycznej i ortodoncji.

 
© 2014 Krakowska Medyczna Szkoła Policealna
im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1 w Krakowie