Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

 

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH MEDYCZNYCH:

                                       

Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną, która kształci absolwentów szkół średnich w systemie dziennym.
Przyjmujemy absolwentów szkół średnich na podstawie świadectwa ukończenia szkoły,
bez egzaminów wstępnych. Można u nas zdobyć atrakcyjny zawód w krótkim czasie -
w zależności od kierunku kształcenia nauka trwa 2 lata lub 2,5 roku.
Nasi absolwenci bez trudu znajdują zatrudnienie w aptekach, gabinetach stomatologicznych,
pracowniach protetycznych, pracowniach diagnostyki medycznej
(USG, tomografii komputerowej, RTG i in.).
Szkoła z 70-letnią tradycją kształcenia, ma uznanie na rynku pracy
wśród pracodawców w Polsce i za granicą
.

 


Ponadto, dzięki środkom płynącym z funduszy unijnych, uczniowie kierunku Higienistka stomatologiczna mają możliwość odbycia w trakcie nauki bezpłatnych kursów podnoszących umiejętności w danym zawodzie!

Uczniowie kierunku Higienistka stomatologiczna mają także możliwość odbycia w trakcie
nauki płatnego (otrzymują wynagrodzenie) stażu u pracodawcy!

Szkoła bierze udział w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II"